offentlig eller privat

I dag kan man selv vælge, om ens børn skal have offentlig tandpleje eller tandpleje i privat praksis.

I kommuner med kommunal tandplejeordning kan man vælge at få sit barn behandlet i privat praksis mod en egenbetaling på 100%. Hvis en af forældrene er medlem af Sygeforsikringen Danmark, ydes tilskud. Når barnet er mellem 16 og 18 år se nedenfor.

Flere af vores mindre omegnskommuner har ikke selvstændige børnetandplejeklinikker og har i stedet valgt at lave behandlingsaftaler med privatpraktiserende tandlæger.

Her har forældrene ret til selv at vælge deres børns tandlæge, og behandlingen er gratis. Kommuner uden kommunale børnetandplejeklinikker kaldes for praksiskommuner.

Ring til Anette på 59 43 43 11 og forhør dig om ordningerne – og få råd og vejledning.