16-18

Alle 16-18 årige har ret til selv at vælge, hvor de vil gå til tandlæge. Det er gratis for den unge, kommunen afregner direkte med den pågældende tandlæge.

Ifølge den gældende lovgivning skal alle 15-årige informeres skriftligt af den kommunale tandpleje, om retten til frit at vælge.

Ring til den kommunale overtandlæge og bed om at blive overført til privat praksis.
Det er gratis når man er mellem 16 og 18 år.