priser

Priser på almindelig tandbehandling er fastsat i overenskomsten indgået mellem Den offentlige Sygesikring og Tandlægeforeningen.

Behandlingen skal betales umiddelbart efter at behandlingen er afsluttet.

Vi tager imod kontant betaling, Dankort og de mest almindelige betalingskort og kreditkort.

Vi stiller høje krav til den kvalitet og service, vi yder dig som patient.
Når du bliver behandlet hos os, kan du regne med fair priser.
Det er vigtigt for os, at du ikke kommer ud for overraskelser.

Se prisliste på klinikken.