priser

Ved medlemskab af Syge-forsikringen Danmark ydes der tilskud til almindelig tandbehandling ud over det tilskud, der ydes fra Den offentlige Sygesikring.

Der ydes også tilskud til behandlinger, som Den offentlige Sygesikring ikke giver tilskud til – f.eks. til kroner, broer, implantater og proteser.

Ved sygdom

Til tandskader, der kan relateres til sygdommen Sjøgren eller til behandling af kræft (stråle- eller kemobehandling), ydes tilskud fra regionen ud over det normale tilskud fra Den offentlige Sygesikring.

Børn og unge

Til behandling af børn og unge med manglende anlæg af tænder, mineraliserings-forstyrrelser eller andre tanddannelsesforstyrrelser er der vederlagsfri behandling, idet regionen afholder udgiften.

Almindelig tandbehandling

Til almindelig tandbehandling er der fra Den offentlige Sygesikring et fast tilskud, som mindsker egenbetaling.

Tandpleje for unge 16-17 årige

Tandpleje for unge 16-17 årige er gratis i privat praksis, idet kommunen dækker udgiften.

Social- og pensionslove

Der ydes offentligt tilskud til personer, der er omfattet af social- og pensionslovene.